Fakta om Midzone

Midzone AB (556675-9121) grundades 2006. Midzone har idag omkring 100 samtidiga abonnenter.

Midzone är ett företagscenter där mobila företagare, konsulter och affärsmänniskor har möjlighet att utveckla sitt kontaktnät, få tillgång till resurser, arbeta, boka mötesrum. Midzones kunder är abonnenter. Tjänsten företaget säljer är ett "zonabonnemang", ett abonnemang för en namngiven person som fungerar på samma sätt som ett gymkort. 

Midzone arrangerar evenemang c:a 1 gång per månad i syfte att skapa affärsmöjligheter för kunderna. Midzone håller också utbildningar som ingår i abonnemanget i affärsrelaterade ämnen.

Midzone drivs kommersiellt och professionellt, i syfte att befria kunderna från sociala och praktiska hinder för att arbeta med vad de vill, ta vara på nya möjligheter och utveckla sitt kontaktnät.

Midzone är ett kontorhotell, då kunderna kan hyra både eget rum eller eget kontor.

Det är viktigt att kunden är fri, därför kan kunden själv skapa sitt eget sammanhang. På det viset vill vi bibehålla kundens frihet och möjligheter.